تعداد دوره‌ها                   
                9          
تعداد شماره‌ها
            33
تعداد مقالات ارسال شده        
      447
تعداد مقالات رد شده            
          113
تعداد مقالات پذیرفته شده       
         201
درصد پذیرش         
         45

این نشریه با همکاری انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران منتشر می‌شود


 

 فصلنامه علوم و فنون مرزی با شماره شاپا (4090-2538) طبق مجوز شماره 3/225220 مورخه 1391/11/18  کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای اعتبار علمی است.


گواهی رتبه علمی


  قابل توجه کلیه نویسندگان محترم

جهت تسریع در امور بررسی در هئیت تحریریه، داوری و چاپ مقالات لطفا قبل از ارسال مقاله حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه فرموده و بعد اقدام به ارسال مقاله فرمایید.


 مجله 'علوم و فنون مرزی به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.


درباره فصلنامه علوم و فنون مرزی

خلاصۀ استاندارد: Border science and technology

 ناشر: دانشکده علوم و فنون مرز

وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی

 نوبت‌های چاپ: فصلنامه

نوع مقالات چاپی: مقاله‌‌های پژوهشی در تمامی حوزۀهای مرتبط با علوم و فنون مرز (جغرافیا، تاریخ، سیاست، اقتصاد و ...)

دسترسی: آزاد و دریافت رایگان مقاله ها

 زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه  تخصصی: امنیت- مرز

 نوع مجله: علمی

 نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور

زمان داوری:  1 تا 2 ماه داوری

 ایمیل نشریه :   border.research@police.ir

 ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(Q2: (ISC 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1399، صفحه 1-165 

علمی پژوهشی مستقل

2. تحلیل نقش مؤلفه‌های آمایش سرزمین در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان

صفحه 29-66

حافظ مهدنژاد؛ محمد جوانمرد؛ فریاد پرهیز


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم انتظامی امین - دانشکده علوم و فنون مرز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2538-4090
شاپا الکترونیکی
2538-4104

ابر واژگان