کلیدواژه‌ها = مرز
تعداد مقالات: 46
1. بررسی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر مدیریت مرزها با تأکید بر مدل بلیک (مورد پژوهی: استانهای مرزی شمال کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

عدالت زیبنده کپته؛ محمد حسن نامی؛ ریباز قربانی نژاد


2. شناسایی عوامل موثرهمگرایی اهل حق برامنیت مرز قصرشیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

سعید اله کرمی؛ محمد اسدی فرد؛ بهروز رحمتی؛ ایمان امینی


3. راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور (NPS) از مرزها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 27-49

20.1001.1.25384090.1400.10.3.2.1

مجید کریمی؛ ابراهیم قربانی؛ رحیم دادرس


8. شناسایی و تحلیل فضایی کانون‌های جرم خیز مرتبط با جرائم مواد مخدر در شهر مرزی ارومیه

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 47-77

DOR:20.1001.1.25384090.1398.8.1.3.4

ابراهیم قربانی؛ مجید کریمی؛ فرزین قلی زادگان؛ حمید پناهی


10. نقش پدیدههای ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطفآباد، یاقول، نوخندان و باجگیران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-34

محبوبه نیکبخت؛ سیدرضا حسین زاده؛ سیدهادی زرقانی؛ مسعود مینایی


14. بررسی تحلیلی قرارداد انتظامات مرزی ایران و شوروی (1957 م) و تأثیر آن بر مدیریت مرزهای دریایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-25

صادق ابراهیمی؛ محمد نایب پور؛ محمد اسدی فرد؛ حمیدرضا محمد زاده مهنه


15. بررسی نقش فضای مجازی در افزایش ورود کالای قاچاق از مرزها (موردمطالعه: شهرستان مرزی ارومیه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-56

ابراهیم قربانی؛ محمد جوانمرد؛ علی ابراهیمی


16. تحلیل عوامل ژئوپلیتیکی مؤثر بر تکوین مرزهای شرقی و جنوب شرقی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 65-95

احسان یاری؛ مهدی اسفندیاری


21. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در شهرستان مرزی بازرگان

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 45-66

ابراهیم قربانی؛ کریم اکبری؛ علی ابراهیمی؛ جواد دلپسند


22. تبیین کارکرد مرز در تأمین امنیت استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 91-118

میر نجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ محمد ویسیان


25. تحلیل ژئوپلیتیکی مرز ایران و ترکیه

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 7-35

ابوالقاسم محمودی؛ عبداله روزبه گل افشانی؛ سهراب صالحی