کلیدواژه‌ها = مناطق مرزی
تعداد مقالات: 30
1. رویکرد کیفیت زندگی سکونتگاه‌های مرزی در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 77-119

20.1001.1.25384090.1400.10.3.6.5

محمد حجی پور؛ سمیرا پور؛ امین محمودی خورندی


2. تحلیلی بر نقش زیرساخت‌های گردشگری پزشکی بر تصویر مقصد مطالعه موردی: استان مرزی کردستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 185-217

20.1001.1.25384090.1400.10.3.5.4

حیدر محمدی؛ سید محمد موسوی جد؛ پرویز آقایی؛ جوان احمد عزیز


4. تحلیل مدیریت رقابت گردشگری در مناطق مرزی مطالعه موردی: منطقه مرزی بانه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 109-142

20.1001.1.25384090.1400.10.2.4.1

میرنجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ دریا مازندرانی


8. بررسی ابعاد مکانی- فضایی تروریسم در مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 119-148

DOR:20.1001.1.25384090.1399.9.1.5.3

حسین شاهمرادی؛ حدیث اقبال؛ محمدرضا رفیعی دولت‌آبادی


9. تأثیر رودخانه هیرمند و فراه رود بر امنیت اقتصادی منطقه مرزی نهبندان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-39

DOR:20.1001.1.25384090.1398.9.3.2.0

حسین حیدری؛ جلال ستاره؛ جواد کیانی؛ علی اصانلو


13. تحلیل عوامل محوری مؤثر در توسعه نواحی مرزی استان خوزستان با استفاده از نرم‌افزار میک مک

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-164

DOR:20.1001.1.25384090.1398.8.1.6.7

میرنجف موسوی؛ شیوا بویری؛ نگین بابائی تاره کند قشلاق


14. تأثیر بازارچه مرزی مهران بر توسعه اقتصادی استان ایلام

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 173-196

فاطمه آجر لو؛ حسن رشیدی؛ میثم عاقلی؛ سمیه وظیفه خواه


16. بررسی روند سیاست‌گذاری‌های جمعیت در آمایش مناطق مرزی استان کرمانشاه (1365 تا 1395)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-90

میر نجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ فریده علیزاده؛ محبوبه شهبازی


17. نقش بازارچه‌های مرزی در توسعه اقتصادی مناطق مرزی (مطالعه موردی: بازارچه مرزی قاسم رش در شهرستان سردشت)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 145-121

یحیی میرشکاران؛ محمدرضا پور غلامی؛ وحید بارانی پسیان


19. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء امنیت پایدار مناطق مرزی (نمونه موردی: استان ایلام)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-30

نادر شوهانی؛ مهدی نیک‌سرشت؛ زهرا تردست


21. نقش بازارچه مرزی در توسعه اقتصادی-اجتماعی نواحی پیرامون مطالعه موردی: (بازارچه سرو ارومیه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-29

حسن تابعی؛ مراد دلالت؛ عهدیه آتشی؛ حمید پناهی


22. تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار: مطالعه موردی مناطق مرزی استان کردستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-23

میرنجف موسوی؛ رحیم رحیمی؛ علی اکبر محمود آبادی


24. نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 1-21

میرنجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ محمد صفری


25. بررسی مولفه های ناامنی در مناطق مرزی شرق کشور

دوره 3، شماره 11، زمستان 1393، صفحه 43-66

محمد اسدی فرد