کلیدواژه‌ها = آذربایجان غربی
تعداد مقالات: 12
1. راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور (NPS) از مرزها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 27-49

20.1001.1.25384090.1400.10.3.2.1

مجید کریمی؛ ابراهیم قربانی؛ رحیم دادرس


2. تحلیل کیفی عوامل ارتکاب قاچاق کالا در شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 153-183

20.1001.1.25384090.1400.10.3.7.6

ادریس قادری؛ داوود کیانی؛ صادق زیباکلام مفرد


4. سنجش میزان توسعه‌یافتگی شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 83-102

DOR:20.1001.1.25384090.1398.8.2.4.7

شهربانو گلچوبی دیوا؛ سید اسحاق جلالیان؛ فریبرز احمدی دهکاء


6. بررسی نقش فضای مجازی در افزایش ورود کالای قاچاق از مرزها (موردمطالعه: شهرستان مرزی ارومیه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-56

ابراهیم قربانی؛ محمد جوانمرد؛ علی ابراهیمی


8. نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 1-21

میرنجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ محمد صفری


9. بررسی عوامل مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 1-22

مهدی صدیق؛ محمد صدیق؛ مهناز اکبری


10. تبیین کارکرد مرز در تأمین امنیت استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 16، بهار 1395، صفحه 91-118

میر نجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ محمد ویسیان


12. بررسی تطبیقی آثار بازارچه های مرزی در توسعه نواحی مرزی (بازارچههای مرزی رازی و سرو)

دوره 3، شماره 9، تابستان 1393، صفحه 91-120

احد پاشالو؛ محمد زهدی گهرپور؛ جلیل دلشادزاد؛ احمد پاشالو