کلیدواژه‌ها = قاچاق
تعداد مقالات: 14
1. راهبردهای مقابله با قاچاق مواد اعتیادآور نوظهور (NPS) از مرزها

دوره 10، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 27-49

20.1001.1.25384090.1400.10.3.2.1

مجید کریمی؛ ابراهیم قربانی؛ رحیم دادرس


2. اولویت ها و چالشهای اطلاعاتی در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا

دوره 10، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-29

20.1001.1.25384090.1400.10.1.1.6

مهدی ترکمان؛ علیرضا جزینی؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد نایب پور


5. بررسی نقش فضای مجازی در افزایش ورود کالای قاچاق از مرزها (موردمطالعه: شهرستان مرزی ارومیه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 31-56

ابراهیم قربانی؛ محمد جوانمرد؛ علی ابراهیمی


7. تحلیل نقش مبادلات مرزی در توسعه شهری، مطالعه موردی شهر مرزی بانه

دوره 5، شماره 19، زمستان 1395، صفحه 135-166

اسماعیل نصیری هندخاله؛ اسحاق جلالیان؛ علی احمدی


8. بررسی عوامل مؤثر بر توسعه قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان در شهرستان مرزی بازرگان

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 45-66

ابراهیم قربانی؛ کریم اکبری؛ علی ابراهیمی؛ جواد دلپسند


10. تحلیلی بر پدیده قاچاق در مناطق مرزی ایران و پیامدهای امنیتی آن

دوره 4، شماره 13، تابستان 1394، صفحه 71-94

یحیی میرشکاران؛ علی صادقی


12. بررسی تهدیدات و تاثیرات قاچاق مواد مخدر از مرز بین ایران و افغانستان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه

دوره 1، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 67-86

ابراهیم قربانی؛ محمد تقی فتاح؛ وحید منصوری فر؛ مختار بهرامی مهر


13. تحلیلی بر پدیده قاچاق در مناطق مرزی ایران و پیامدهای امنیتی آن

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-18

یحیی میرشکاران؛ علی صادقی