تعداد مقالات: 279

1. تحلیلی بر پدیده قاچاق در مناطق مرزی ایران و پیامدهای امنیتی آن

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 1-18

یحیی میرشکاران؛ علی صادقی


2. تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی قاچاق کالا بر روستاهای مرزی منطقه سیستان

دوره 4، شماره 15، زمستان 1394، صفحه 1-14

معصومه کمان باز؛ مرضیه علی پور؛ شاهرخ رستمی؛ حسن پیلارام؛ سمیه شهرکی ده سوخته


4. بررسی عوامل مؤثر بر امنیت شهرهای مرزی در استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 1-22

مهدی صدیق؛ محمد صدیق؛ مهناز اکبری


6. نقش بسیج در تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی استان آذربایجان غربی

دوره 5، شماره 18، پاییز 1395، صفحه 1-21

میرنجف موسوی؛ فاطمه سادات کهکی؛ محمد صفری


7. تبیین نقش مشارکت مردمی در تحقق امنیت پایدار: مطالعه موردی مناطق مرزی استان کردستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-23

میرنجف موسوی؛ رحیم رحیمی؛ علی اکبر محمود آبادی


9. نقش بازارچه مرزی در توسعه اقتصادی-اجتماعی نواحی پیرامون مطالعه موردی: (بازارچه سرو ارومیه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-29

حسن تابعی؛ مراد دلالت؛ عهدیه آتشی؛ حمید پناهی


10. بررسی تحلیلی قرارداد انتظامات مرزی ایران و شوروی (1957 م) و تأثیر آن بر مدیریت مرزهای دریایی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-25

صادق ابراهیمی؛ محمد نایب پور؛ محمد اسدی فرد؛ حمیدرضا محمد زاده مهنه


12. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقاء امنیت پایدار مناطق مرزی (نمونه موردی: استان ایلام)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-30

نادر شوهانی؛ مهدی نیک‌سرشت؛ زهرا تردست


13. قدرت نرم و تأثیر آن بر تحولات ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-33

علی فدوی؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ عبدالرضا فرجی راد


14. نقش پدیدههای ژئومورفولوژی در برقراری امنیت و دفاع از مرزهای شمال شرق (مطالعه موردی: لطفآباد، یاقول، نوخندان و باجگیران)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-34

محبوبه نیکبخت؛ سیدرضا حسین زاده؛ سیدهادی زرقانی؛ مسعود مینایی


15. تبیین فضایی رتبه‌بندی توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مرزی ایلام

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-27

DOR:20.1001.1.25384090.1398.8.1.1.2

ابوالفضل مشکینی؛ زهرا تردست؛ احمد کرمی


18. رابطه سبک زندگی مرزنشینان با ارتکاب جرم شهروندان شهرستان بانه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-28

DOR:20.1001.1.25384090.1399.9.4.1.5

محسن غلامی رزینی؛ مسیب داوری؛ احسان غلامی


25. روابط ایران و انگلیس؛ از تهدید هند توسط ناپلئون تا جدایی افغانستان از ایران

دوره 2، شماره 5، تابستان 1392، صفحه 7-20

محمد نایب پور؛ سیروان خسرو زاده