رویکرد رسانه‌های بیگانه به قاچاق کالا و تهدیدهای نظم و امنیت مناطق مرزی استان کردستان

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

چکیده

رسانه‌های بیگانه در مناطق مرزی به پدیده قاچاق کالا دامن زده و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این موضوع یک جنگ اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاوتی کشور می‌باشد. فقدان امنیت و یا عدم احساس امنیت در مناطق مرزی باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌شود. بنابراین چارچوب این بخش قائل به ضرورت داشتن دیدگاهی جامع‌نگر در مورد امنیت و دفاع غیرعامل این مناطق به ویژه ارتباط امنیت مناطق مرزی استان کردستان با امنیت ملی است. با مطالعه منابع موجود به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و همچنین به روش مطالعات کتابخانه‌ای، در حوزه پدافند غیرعامل، نظم و امنیت در حوزه رسانه و قاچاق کالا در کردستان بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار، به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی، 100 هزار فرصت شغلی از دست می رود. به عبارت دیگر با این مبلغ می‌توان سالانه 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. ارتقای زندگی افراد هدف عمده هر جامعه‌ای است که به پیشرفت علاقه‌مند است. یکی از عواملی که بیشترین تأثیر بر سطح رفاه عمومی جامعه می‌گذارند کار و ساختار تولیدی جامعه است. همچنین با فرهنگ‌سازی و جلب مشارکن مردمی در مناطق مرزی با نهادهای امنیتی و انتظامی می‌توان به مبارزه با پدیده قاچاق کالا و و تهدیدهای نظم و امنیت استان کردستان جهت تحقق توسعه پایدار پرداخت. مهمترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، توسعه پایدار سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و طرح‌های اقتصادی و مشارت مردمی مرزنشینان در حوزه نظم و امنیت با نهادهای امنیتی و انتظامی است. همچنین با طراحی و ارائه مدل تشکیل کمیته دیده‌بان آنلاین قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی دقیق شگردهای قاچاق کالا در فضای مجازی می‌توان به مقابله با پیامدهای رسانه در خصوص این پدیده پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approach to foreign media smuggling and border threats to order and security in Kurdistan province

نویسنده [English]

  • Behzad Pournaghdi
چکیده [English]

رسانه های بیگانه در مناطق مرزی به پدیده قاچاق کالا دامن زده و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهد که این موضوع یک جنگ اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاوتی کشور می‌باشد. فقدان امنیت و یا عدم احساس امنیت در مناطق مرزی باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌شود. بنابراین چارچوب این بخش قائل به ضرورت داشتن دیدگاهی جامع‌نگر در مورد امنیت و دفاع غیرعامل این مناطق به ویژه ارتباط امنیت مناطق مرزی استان کردستان با امنیت ملی است. با مطالعه منابع موجود به روش اسنادی و کتابخانه‌ای و همچنین به روش مطالعات کتابخانه‌ای، در حوزه پدافند غیرعامل، نظم و امنیت در حوزه رسانه و قاچاق کالا در کردستان بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی کار، به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی، 100 هزار فرصت شغلی از دست می رود. به عبارت دیگر با این مبلغ می‌توان سالانه 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. ارتقای زندگی افراد هدف عمده هر جامعه‌ای است که به پیشرفت علاقه‌مند است. یکی از عواملی که بیشترین تأثیر بر سطح رفاه عمومی جامعه می‌گذارند کار و ساختار تولیدی جامعه است. همچنین با فرهنگ‌سازی و جلب مشارکن مردمی در مناطق مرزی با نهادهای امنیتی و انتظامی می‌توان به مبارزه با پدیده قاچاق کالا و و تهدیدهای نظم و امنیت استان کردستان جهت تحقق توسعه پایدار پرداخت. مهمترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، توسعه پایدار سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و طرح‌های اقتصادی و مشارت مردمی مرزنشینان در حوزه نظم و امنیت با نهادهای امنیتی و انتظامی است. همچنین با طراحی و ارائه مدل تشکیل کمیته دیده‌بان آنلاین قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی دقیق شگردهای قاچاق کالا در فضای مجازی می‌توان به مقابله با پیامدهای رسانه در خصوص این پدیده پرداخت.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Development
  • Investment
  • paid media