تحلیلی بر ژئوپولوتیک منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو (مورد مطالعه: قاچاق مواد مخدر و کالا)

نویسنده

چکیده

منطقه آزاد ماکو به برکت برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز و دسترسی به بازارهای بین‌المللی سرمایه و تکیه بر امکانات برجسته توسعه ترانزیت و صادرات مجدد، توان‌مندی‌های بالای صادراتی و با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه فعالیت‌های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بارگیری کالا توانسته است تا حدی در جهت ارتقای نقش هم‌پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، بسترساز تعامل سازنده کشور با جهان باشد. وجود امنیت در این منطقه بسیار پر اهمیت‌تر از شرایط بوده، چرا که اگر این امنیت در تمام زمینه‌ها به وجود نیاید چندان در رونق آن به موفقیت نخواهیم رسید، از جمله جلوگیری از پدیده قاچاق بالاخص قاچاق مواد مخدر. چرا که ایران کوتاه‌ترین و ارزان‌ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است و منطقه‌ی آزاد ماکو به عنوان شاهراه اصلی ورود به قاره‌ی پهناور اروپا تاثیر بسیزایی در کنترل مواد ‌مخدر ترانزیتی از سوی مافیای مواد مخدر به فرنگ را دارد. با وجود تمامی اقدامات انجام گرفته، باز هم ضعف‌هایی در منطقه از جمله وجود محرومیت در مرزها، وجود محله‌های آلوده و جرم‌زا، پدیده حاشیه‌نشینی و مناطق خاکستری (مناطقی خارج از مهار دولت و دارای اقتصاد بیمار) نمونه‌هایی از ابعاد جغرافیایی است که به گرایش به سمت قاچاق مواد مخدر رنگ تازه‌ای بخشیده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ژئوپولوتیک‌، امنیت سیاسی، فیزیوگرافی و تهدیدات و فرصت‌های بوجود آمده در منطقه، راهکارهایی موثر در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دیگر کالاه در جهت رونق بخشی به تجارت و اقتصاد منطقه ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Geopolitical Analysis of Maku free Trade zone (Case Study: Drug and products Trafficking)

نویسنده [English]

  • Ebrahim Ghorbani
چکیده [English]

The Maku Free trade zone to bless a privileged geographical location and access to international capital markets and rely on the outstanding features of transit and re-export, Ability of export and providing infrastructure of the development of commercial activities with the Customs and Loading and unloading centers, Has succeeded to some extent in order to promote the integration of national economies into the global economy, Bedder a constructive interaction with the world. In this region Security is much more important than the other conditions. Such as the prevention of drug trafficking. Because the Iran is shortest and cheapest route transit of drugs known And the greed of international mafia is still the way forward. The free trade zone of Maku to the main highway in the vast continent of Europe has a large impact on the control of drug transit to Europe's drug lords. Despite all the measures taken, there are still weaknesses in the region. Such as: Deprivation across borders, infected quarters, and the phenomenon of marginalization and gray areas Are examples of geographical dimension to the trend toward drug was given renewed. In this paper we try to check the security, political, physiographic and emerging threats and opportunities in the region, suggested effective solutions to prevent the smuggling of drugs and other commodities for trade and economic prosperity of the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maku
  • the free trade zone
  • drug trafficking
  • political geography