بررسی تهدیدات و تاثیرات قاچاق مواد مخدر از مرز بین ایران و افغانستان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه

نویسندگان

مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در جنوب شرقی خود با بزرگترین تولید کننده ی مواد مخدر جهان هم مرز می‌باشد. موقعیت ایران در منطقه ای که همسایه آن افغانستان از ثبات لازم برخوردار نبوده است، کشور را با انواع و اقسام تهدیدها و ترفندها مواجه ساخته است.تحقیق حاضر به مشکلات ناشی از قاچاق مواد مخدر که مانع هرگونه سازندگی و پویایی کشور است پرداخته و تهدیدات ناشی از سوء مصرف و ورود این مواد به داخل کشور را مورد بررسی قرار خواهد داد.
این تحقیق کاربردی بوده و در آن از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده است. همچنین از مطالعات کتابخانه ای و ابزارهای بررسی اسناد استفاده شده و با برخی مسئولان و دانشجویان گروه مرزبانی دانشگاه علوم انتظامی مصاحبه به عمل آمده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که قاچاق مواد مخدر علاوه بر آسیب های فردی و اجتماعی که در پی دارد، امنیت ملی، جایگاه بین المللی و منطقه ای و نظام سیاسی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. تشدید در مجازات، معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر را حل نکرده و کنترل موثر کلیه مرزها، قاچاق مواد مخدر را ریشه کن نخواهد کرد و نیاز به یک نگرش و رویکرد جدید است. موفقیت ها و موانع جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه ومهمترین تهدیدات کشور نیز از ناحیه مواد مخدر زیر ذره بین قرار گرفت. همچنین با بررسی هایی که در مورد چند کشور از لحاظ مبارزه با مواد مخدر به عمل آمد، به تجزیه و تحلیل جایگاه ایران در جنگ و ستیز با مواد مخدر پرداخته شد. در پایان راهکارهایی جهت امر مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the threats and effects of drug trafficking via Iran and Afghanistan border and the Islamic republic of Iran’s performance against it

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ghorbani
  • Mohammadtaghi Fattah
  • Vahid Mansoorifar
  • Mokhtar Bahramimehr
چکیده [English]

Islamic republic of Iran has a common border with the biggest drug producer in
the world in its south east border. The position of Iran in an area wherein its
neighbor – Afghanistan, doesn’t have the required stability, has been encountered with various threats and tricks. The present study addresses the problems emerged from drug trafficking which is considered as an obstacle for the country’s development. This study will also investigate the threats of misusing and entrance of these drugs into the country.
This study is an applied type and it has been conducted in descriptive – analytic method. Library studies, documentation instruments, interviews with authorities and students of Border department of Police University have also been employed.
The findings of this study show that in addition to drug trafficking individual and
social hurts, the national security, international and regional position, and
political system are also being under such effects. Intensified punishments have not solved the problems of drug addiction and trafficking; and the borders
effective control will not eradicate drug trafficking and so a serious attitude and
approach is necessary. The success and obstacles of Islamic Republic of Iran
have been scrutinized in terms of counter-narcotics and drug threats. By
investigating some countries’ countern-arcotics actions, Iran’s position against
narcotic fights was analyzed. At the end, some guidelines have been suggested
for fighting against drug misuse and trafficking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narcotics
  • Trafficking
  • border guarding
  • Afghanistan
  • Effective control