ارتقای توان عملیاتی شناورهای تندرو در مرزهای دریایی، با به کارگیری فناوری نانو

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه خواجه نصیر

2 مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

حراست از مرزهای آبی و گستردة جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان ، نیازمند به
کارگیری تجهیزاتی با قابلیت عملکرد سریع، برای موفقیت مرزبانان در انجام مأموریت های محوله است . در این راستا استفاده بهینه از شناورهای دریایی تندرو و بهبود عملکرد و ارتقای توان عملیاتی این شناورها، بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهم ترین عواملی که در محیط ها ی دریایی منجر به کاهش توان عملیاتی شناورهای دریایی و به ویژه شناورهای دریایی تندرو می گردد، موضوع رشد خزه و جلبک های چسبنده به
بدنه این شناورها است که باعث افزایش وزن و افزایش ارتفاع آبخور، افزایش اصطکاک سطح بدنه با آب دریا، افزایش مصرف سوخت، کاهش سرعت و قدرت مانور می شود و در نتیجه شناورها به داکینگ 3 و آنداکینگ های 4 پی در پی، خارج نمودن شناور از سرویس، مصرف هزینه و انرژی برای پاکسازی ، ترسیم بدنه ورنگ آمیزی مجدد نیاز دارند.
این تحقیق با استفاده از روش مروری ومطالعه متون مرتبط ، سعی دارد راه ها ی ارتقای توان عملیاتی شناورهای تندرو با استفاده از فناوری نانو را بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیرباز فناوری های مختلفی برای دفع این معضل به کار برده شده است؛ اما با ظهور نانوفناوری ، راه برای توسعه پوشش ها ی ضدخزه با کارایی بالاتر و همچنین سازگار با محیط زیست، هموار گشته است. با استفاده از نانوکامپوزیت پایه اپوکسی حاوی نانو ذرات اکسیدروی بر روی بدنه شناور تندرو رعد 40 و ارزیابیهای مختلف عملیاتی،
عملکرد بالای پوشش نانوکامپوزیتی را در جلوگیری از رشد خزه نشان داد و بدین ترتیب با غلبه بر مشکلات ناشی از رشد خزه، توان عملیاتی شناور به میزان قابل توجهی بهبود یافت.

کلیدواژه‌ها