نقش و تأثیر فرآیند جهانی شدن شهرهای مرزی در امنیت و توسعه مناطق مرزی(استان آذربایجان غربی)

نویسندگان

چکیده

مفهوم جهانی شدن، جهان گرایی و جهانی بودن را می توان از مهمترین پدیده هایی دانست که زندگی انسان را در عصر حاضر تحت تأثیر خود قرار داده است . دراین میان ، کلیه شهرها در صدد پیوستن به شبکه شهرهای جهانی به منظوراستفاده از مزایای جهانی شدن می باشند. در این راستا شهرهای مرزی از این قاعده
مستثنا نبوده و با توجه به شرایط ژئوپلیتیک که دارند نیازمند برنامه ریزی خاصی هستند.
استان آذربایجان غربی به علت همجواری با سه کشور ترکیه ، جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان، همچنین به علّت موقعیت حساس ژئوپلتیک وژئواستراژیک به عنوان دروازه ورود و پل ارتباطی ایران با اروپا، بی شک جزء مهمترین استان های ایران است. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به اهمیت جهانی شدن شهرهای مرزی و نقش آن در توسعه وامنیت
مناطق مرزی پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که تعاملات و همکاریهای اقتصادی، سیاسی، نظامی با کشورهای همجوار، حل و فصل مسائل موجود در منطقه، جذب سرمایهگذاری های داخلی و خارجی ، تأمین زیر ساختها، تقویت خدمات پشتیبانی (بانکی، اداری، ارتباطی و. . . ). نقش به سزایی در توسعه مناطق مرزی و ثبات امنیت در این مناطق دارد این امر می تواند شهرهای مرزی را در پیوستن به شبکه های شهرهای جهانی وشکوفایی روزافزون یاری نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role and the effect of border cities’ globalization process on border regions’ security and development (West Azerbaijan Province)

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Azimi
  • Mahmood Goodarzi
چکیده [English]

The concepts globalization, global orientation, and being globalized should be considered as the most important phenomenon that have effected the human life at the present era. In this vein, all of the cities try to connect to the global cities network for getting benefit of globalization privilege. In this regard, the border cities are not the exceptions and regarding their geopolitical conditions they require a special planning.
West Azerbaijan Province is undoubtedly one of the most important provinces of
the country for being neighbor with Turkey, Azerbaijan Republic (Autonomous Region of Nakhjavan) and also for its sensitive geopolitical and geostrategic position as the entrance gate and the communicative bridge between Iran and Europe. In this study, using descriptive – analytic method and library studies, an attempt was made to address the importance of border cities’ globalization and its role in border regions’ security and development. The findings indicate that the economic, political, and military communication and cooperation with neighboring countries, solving the existing problems in the region, absorbing the domestic and foreign investments, providing infrastructures, and reinforcing
backup services (banking, official, communication, …) have a significant role in border cities’ development and stability of security in these regions and this can help the border cities in joining to global cities’ network and their continuous flourishing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Security
  • Border regions management
  • Border cities