جرایم مرزی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن در اقتصادهای در حال توسعه

نویسنده

مربی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این مقاله به بررسی پیامدهای ناشی از جرم و جنایت های مرزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع در حال توسعه می پردازد. افزایش فوق العاده ی پول شو یی، قاچاق مواد مخدر و سا یر جر ایم مرز ی در نوا حی مختلف غرب آفریقا نگرانی های زیادی برای محققان و سیاست گذاران ایجاد کرده است. این مقاله که در
اصل یک پژوهش کتابخانه ای است چنین استدلال می کند که جرم و جنایت مرزی در یک مقیاس و شتاب (بدون این که یک استراتژی روشن و هماهنگ شده برای برخورد با این هی ولا در ای ن ناحی ه وجود داشته باشد) در حال رشد است. این امر به طور قابل توجهی، اقتصاد جوامع در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده و توانایی تضعیف و ایجاد ناامنی در سرتاسر دنیا را دارد. فعالیت های مجرمانه سازمان یافته ، امنیت و با ثباتی اقتصادی و منطقه ای و ارزش های اصلی دموکراتیک ما را تحت تاثیر قرار می دهند. در پای ان به این نتیجه می رسیم که وسعت و بزرگی این مشکلات ایجاد یک استراتژی قطعی در درون چارچوب وسیع جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) و یک گروه منطقه ای برای رسیدگی به آن را ضروری ساخته است. این امر ممکن است شامل مشارکت بخش دولتی و خصوصی نیز باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trans-border Crime and Its Socio-economic Impact on

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadi Darabad
چکیده [English]

This article examines the implications of trans-border crime on the socioeconomic
development of developing societies. The phenomenal rise in money laundering and drug trafficking and other trans-border crimes within the West African sub region has generated much concerns to scholars and policy makers. The paper which is essentially library research argues that trans-border crime is growing in scale and momentum without a corresponding clear and coordinated
strategy for dealing with this hydra-headed monster in the sub-region. These
significantly affect the economies of developing societies and possess the
capacity of undermining and fueling insecurity across the globe. Organized
criminal activities affect our join security and the stability of the region and
economies and core democratic values. We concluded that the extent and
magnitude of the problem necessitate a definitive strategy within the broad frame
of Economic Community of West African States (ECOWAS) a sub-regional
body to deal with it. This may also involve public-private partnerships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transnational
  • Money laundering
  • drug trafficking
  • Criminality and development