مرز و قومیت، تهدید یا فرصت

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مرزهای ایران از میان اقوام و فرهنگ های مختلف عبور کرده است و در تقسیم بندی ها از نوع مرزهای تحمیلی محسوب می شود. با وجود اینکه مرزهای تحمیلی با تهدیدهای اندکی که به ویژه در خصوص مرکز گریزی دارند، لیکن توان فراوانی برای همگرایی و همکاری وجود دارد. در این میان حکومتی موفق تر است که با برنامه ریزی صحیح، یادآوری تاریخ مشترک، مشارکت دادن مرزنشینان در قدرت سیاسی، توسعة
اقتصادی و عمران مناطق مرزی و رفاه مرزنشینان، به گونه ای اقدام کند که قوم جامانده در آن سوی مرز را به خود جلب و آینده مشترک را به دور از هر نوع تبعیض قومیتی ترسیم کند. در این صورت کانون بحران به ویژه بحران های ناشی از نداهای استقلال طلبی یا پیوستن به کشور دیگر، به آن سوی مرز منتقل می شود و برای حاکمیت دولت اصلی فرصت مناسب ایجاد خواهد کرد. در این صورت مرزهای به اصطلاح تحمیلی
به یک فرصت برای همگرایی و ثبات امنیت تبدیل خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Borders and Ethnicity: Threat or Opportunity

نویسندگان [English]

  • Jalal Setareh 1
  • Alireza Mohammadi Athar 2
چکیده [English]

Iran borders have crossed through different peoples and cultures, and in
the classifications of the boundaries they are considered as imposed ones. However, the imposed boundaries having a little threat, specifically centrifugal threat, have high potential for integration and cooperation. In this vein, a government is successful that by appropriate planning, recalling common history, and participating the frontiersmen in political power, economic development, and border areas’ development and
frontiers welfare acts in a way to absorb the left ethnic group over the border to itself, and to design a common future without any ethnic discrimination. In this way, the focus of this crisis, especially the crises raised by the voices of independency or joining to other countries, would be transferred over the borders and it would provide an appropriate opportunity for the state sovereignty. In this case, the so-called imposed boundaries will become an opportunity integration stability of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposed borders
  • frontiersmen
  • Security
  • Integration
  • Disintegration
  • Opportunity
  • Threat