جرم مرزی بین ترکیه و یونان؛ قاچاق انسان و پیامدهای منطقه ای آن

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

ادعای مشارکت روز افزون سازمان های جرایم سازمان یافته در قاچاق انسان، به تازگی توجه و نگرانی هایی را در سطح ملی و بین المللی به خود جلب کرده است. در طول دهه گذشته ترکیه و یونان هر دو در معرض جریان قاچاق مهاجران غیرقانونی که اغلب در مسیر خاورمیانه به بالکان بوده و سپس قصد حرکت به غرب اروپا به صورت پنهانی را دارند، قرار گرفته اند. این مقاله نخست پویایی و مکانیسم قاچاق انسان را از ترکیه به
یونان شرح می دهد و سپس ماهیت قاچاق بین ترکیه و یونان را براساس شواهد تجربی بررسی می کند ، علاوه بر این توجه خود را به این سؤال که چگونه این دو کشور به چالش های جنایت مرزی واکنش نشان می دهند، جلب می کند. در جستجوی پاسخ مناسب به این سؤال، این مقاله تلاش می کند تا مسئله قاچاق در منطقه بالکان را با زمینه گسترده تر آن، در قلمرو اروپا مرتبط سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Trans-border Crime between Turkey and Greece: Human Smuggling and its Regional Consequences

نویسندگان [English]

  • Amir Asadishad
  • Ali Mohammadi Darabad
چکیده [English]

Claims of increasing involvement of organized crime organizations in people smuggling and trafficking have recently attracted attention and concern at national and international levels. Over the last decade both Turkey and Greece have been exposed to the flow of irregular migrants often being smuggled through the Middle East to the Balkans, and then
intending to sneak into western Europe. This article first elaborates the dynamics and mechanisms of human smuggling from Turkey to Greece, evaluates the nature of smuggling between Turkey and Greece on the basis of empirical evidence, and then shifts its attention to the question of how these two countries respond to the challenges of this trans-border crime. In seeking a proper answer to this question, the article tries to relate the smuggling question in the Balkan region to its wider context in the European realm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trans-border crime
  • Greece
  • Turkey
  • Human smuggling