مدیریت مرزی مشترک در تایلند و کشورهای همسایه؛ نیازها، چالش ها و مسائل مربوط به آن

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی مشکل هایی است که همچون مانعی در مقابل مدیریت تردد مرزی و ایست بازرسی مرزی بین تایلند و کشورهای همسایه آن قرار دارد. هم چنین، این پژوهش به مطالعه رویکردی مناسب در روشی می پردازد که در آن پردازش مرزی بتواند در آینده مدیریت شود . این پژوهش عناصر کلیدی مجموعه ای جامع از روش های جدید شناخته شده به عنوان مدیریت مرزی مشترک را برای تجزیه و تحلیل روش های مناسب در تایلند، نشان می دهد. این تحقیق از طریق داده های کیفی انجام شده است که به مصاحبه عمیق با مقامات مهم دخیل در مدیریت مرزی نیاز دارد. این داده ها از سازمان های امنیتی در اداره مرکزی و منطقه ای در ایست بازرسی دو منطقه مرزی آرانیاپراتت در استان ساکائف و سادائو در استان سانگلا جمع آوری شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که موانع اصلی توسعه ایست و بازرسی
مرزی در تایلند شامل پنج موضوع است: مسائل سیاسی، فرایند، افرادی که فاقد توان مدیریتی هستند، پایگاه داده و فناوری اطلاعات و توسعه زیرساخت در مناطق مرزی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Collaborative Border Management in Thailand and Neighboring Countries: Needs, Challenges and Issues

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammadi Darabad
  • Amir Asadi Shad
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the characteristics of the problem that was an obstacle to the border crossing management along the border checkpoint between Thailand and its neighboring countries. Furthermore; the research aims to study an appropriate approach for the way in which border processing could be managed in the future. This research brings together the key elements of a holistic set of new approaches known as Collaborative Border Management (CBM)2, for the analysis of suitable approaches in Thailand. The research was conducted through qualitative data. This required in-depth interviews with the important authorities involved in the border management. The data was collected from the security agencies in the central and regional administration in the border checkpoint of two border areas; Aranyaprathet in SaKaew Province and Sadao in Songkhla Province. The results of this research showed that the main obstacles to the development of land border checkpoint in Thailand consists of five issues which are policy issues, process, people who lack management resources, the database and information technology, and the development of infrastructure in the border areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Border crossing Management
  • transnational crime
  • Collaborative management
  • ASEAN