بررسی روش شناختی و نظری مطالعه های مرزهای قومی

نویسندگان

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

مطالعه مرزهای قومی به عنوان یکی از حوزه های مهم مطالعه های قومی به طور مشخص پس از مطالعه های فردریک بارث در خصوص بررسی های موردی قوم نگاری و مقدمه معروف ایشان بر این مطالعه ها، با عنوان (گروه های قومی و مرزها) در سال 1969 میلادی آغاز و از آن تار یخ تاکنون این موضوع در قالب رهیافت ها و رویکردهای گوناگون بررسی شده است. در دنیای معاصر و در چارچوب تحول هایی همچون انقلاب ارتباط ها و اطلاعات و اشاعه جهانی شدن که به نوعی تغییر در دامنه و کارکرد قدرت دولت - ملت ها و افزایش آگاهی های قومی را در پی دارد، توجه به مفهوم مرزهای قومی بیش از پیش افزایش یافته است .
این تحقیق در قالب رویکردی کیفی و با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی تلاش داشته است تا مفهوم مرزهای قومی، نظریه های مربوط به آن و چشم انداز آن را در دوران معاصر مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Methodological and Theoretical Studies of Ethnic Boundaries

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Maghsoodi
  • Gholamreza Ebrahimabadi
چکیده [English]

The studies of ethnic boundaries, as one of the important areas of ethnic studies specifically after Friedrich Barth Studies on ethnographic case studies and his famous introduction to the study entitled "Ethnic Groups and Boundaries" began in 1969; since then this issue has been studied in a variety of approaches and perspectives. In the contemporary world and in the context of developments such as the communication and information and dissemination of globalization that somehow lead to a change in the scope and functions of government power - nations and ethnic awareness, taking the concept of ethnic boundaries into considerations has been increased more than before. This article, utilizing qualitative and descriptive - analytical study, has attempted to investigate the concept of ethnic boundaries, relevant opinions and perspectives in the contemporary era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borders
  • ethnicity
  • Ethnic boundaries
  • Long-lasting orientation
  • Instrumentalism
  • Constructivism