مرزهای هوایی و چالش های حاکمیت در عرصه هوا و فضا (با تأکید بر مرزهای هوایی ایران)

نویسنده

مربی دانشگاه علوم و فنون هوا فضا

چکیده

مرز هوایی، یکی از مرزهای سیاسی است که برای تفکیک فضای بالای واحدهای سیاسی و برای تعریف قوانین هوایی کاربرد دارد. هر کشوری علاوه بر این که در سطح زمین و بر دریای سرزمینی حاکمیت دارد، بر فضای بالای سرزمین خود می تواند ادعای حاکمیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر، مرز هر کشوری یک دیوار فرضی به جای خط راست است، که دور تا دور سرزمین را احاطه کرده است. این دیوار فرضی از بالا
به طرف جو و از درون به مرکز زمین ادامه دارد. عبور از این دیوار بدون اجازة قبلی از حاکمان هر سرزمینی (مسئولان آن کشور) امکان پذیر نیست؛ اما اصولاً این دیوار فرضی تا چه ارتفاعی به عنوان مرز هوایی ایفای نقش می کند؟ حاکمیت کشورها بر فضای درون و ماورای جو چگونه است و چه چالش هایی در این زمینه وجود دارد؟ در این تحقیق سؤال هایی مطرح است که درصدد پاسخگویی به آن هستیم.

کلیدواژه‌ها