نحوة ارتقای عملکرد یگان های مرزی در برقراری امنیت مرز

نویسنده

چکیده

امروزه اهمیت مرز در برقراری امنیت به اندازه ای است که می توان آن را پایه و اساس مادی هر کشور دانست و اگر مرز های کشوری دست خوش ناآرامی و ناامنی شود، چنین کشوری در نهایت محکوم به تزلزل و فناست. همچنین، اگر محافظت از مرزهای یک کشور بر عهدة گروهی از نهادهای یک کشور باشد، یگان های مرزی را می توان مهم ترین نهاد تأمین امنیت مرز در این حلقه دانست؛ بنابراین، توجه و برنامه ریزی در یگان های مرزی کشور را می توان یک سرمایه گذاری مهم در مرز های کشور و البته به دنبال آن امنیت خود کشور به شمار آورد؛ اما پیشرفت سریع علم در زمینه های گوناگون و دسترسی مجرمان به این علوم باعث شده است که مجرمان با این پیشرفت همگام شوند و جرائم خود را به اشکال و طرق مختلف مرتکب شوند. امروزه خطرهای زیادی از قبیل قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته فراملی، ورود غیر قانونی مهاجران، تردد اشرار و مجرمان، حملات تروریست ها و . . . کشور ما را تهدید می کند. تهدیدهای امروزی نسبت به گذشته علاوه بر اینکه افزایش چشمگیری داشته اند، از نظر نوع ارتکاب نیز بسیار متفاوت از گذشته هستند. به همین دلیل دولت ها در برقراری و تداوم امنیت که
یکی از نیازهای حیاتی جوامع بشری محسوب می شود با خطرات و مشکلات بسیاری مواجه می باشند. لذا فرماندهی و مدیریت انتظامی نمی تواند در یک وضعیت سنتی و ثابت پاسخ گوی نیازمندی های روزافزون جامعه باشد؛ بنابراین لازم است که یگان های مرزی، که وظیفه ا صلی حراست از مرزها را برعهده دارند، ضمن آشنایی با تهدیدها و خطرهای پیش روی خود به روش های متغیر و سیال با آنها مقابله کند. به همین دلیل در این مقاله سعی شده نقش یگان های مرزی در امنیت مرز، بر اساس مأموریت های کلی مرزبانی کشور، به روش کتابخانه ای، توصیفی و تحلیلی بررسی شود و نگاهی نو در مقابله با تهدیدهای نوظهور مرزی به خصوص مرزهای زمینی در شرق کشور ارائه شود؛ چراکه بسیاری از جرائم مرزی که در ابتدای بحث عنوان شد، در این منطقه از کشور حادث شده و در نهایت هم باعث نا امنی جامعه می شوند.

کلیدواژه‌ها


تحت نظارت وف ایرانی