چالش های موجود در مرزهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی مراغه

چکیده

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امنیت در مرز جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان می باشد. جمهوری اسلامی ایران در یکی از مناطق استراتژیک جهان واقع شده است و به لحاظ اهداف، علایق، منافع جهانی و نیز چالش ها و تهدیدهای موجود، به شدت نیازمند شناخت کشورهای همسایه و دیگر کشورهای مهم و بازیگر در عرصه ی بین الملل است تا امنیت مطلوب در مرزهایش برقرار گشته و متعاقباً در داخل کشور آرامش حکم فرما شود. در این مقاله سعی شده است تا با جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و به کارگیری روش تحلیلی توصیفی، پاسخی مستدل به چرایی تنش در روابط دو کشور داده شود. نتایج تحقیق نشان می دهد وجوه اشتراک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان بیش از وجوه افتراق است. ایران بیشتر به جنبه اشتراک و آذربایجان بیشتر به جنبه افتراق توجه دارد. لذا برای رفع این دیدگاه پیشنهاداتی ارائه شده است تا مانع از بروز بیشتر تنش های بینابین شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.