افزایش امنیت مرزی: تجزیه و تحلیل اطلاعات متقابل برای شناسایی وسایل نقلیه مشکوک

نویسندگان

چکیده

در سال های اخیر، امنیت مرز به عنوان بخش مهمی از امنیت ملی شناخته شده است. وزارت امنیت داخلی وسایل نقلیه ورودی به کشور را برای مواد مخدر و دیگر کالاهای قاچاق جستجو می کند. مأموران گمرک و حراست مرز (CBP) معتقدند که چنین خودروهایی به صورت گروهی کار می کنند و در صورتی که پیوندهای مجرمانه یک خودرو شناخته شود، آن گاه از الگوهای تردد مرزی شان می توان برای شناسایی هم دستانش استفاده کرد. ما تجزیه و تحلیل با استفاده از اطلاعات متقابل را به منظور شناسایی دو خودرویی که در فعالیت های مجرمانه درگیر هستند، انجام داده ایم. مأموران گمرک و حراست مرز همچنین معتقدند که خودروهای مجرم ممکن است به منظور فرار از بازرسی در زمان ها و یا از بندرگاه های خاصی تردد کنند. ما اصلاح فرمول اطلاعات متقابل با استفاده از داده-های اجرای قانون از حوزه استحفاظی مرزی به منظور دربر گرفتن این ذهنیات را پیشنهاد می کنیم. آزمون های آماری و موارد داوری شده به وسیله کارشناسان حوزه نشان می دهد که اطلاعات متقابل اصلاح شده با معنی تر از اطلاعات متقابل کلاسیک در شناسایی خودروهای بالقوه مجرم عمل می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • hamidreza mohammadzadeh
چکیده [English]

.