رویکرد رسانه های بیگانه به قاچاق کالا و تهدیدهای نظم و امنیت در مناطق مرزی استان کردستان

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

چکیده

رسانه های بیگانه در مناطق مرزی به پدیده قاچاق کالا دامن زده و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می دهند که این موضوع یک جنگ اقتصادی در شرایط اقتصاد مقاومتی کشور می باشد. فقدان امنیت و یا عدم احساس امنیت در مناطق مرزی باعث عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در این مناطق می شود. بنابراین چارچوب این بخش قائل به ضرورت داشتن دیدگاهی جامع‌نگر در مورد امنیت و دفاع غیرعامل این مناطق به ویژه ارتباط امنیت مناطق مرزی استان کردستان با امنیت ملی است. با مطالعه منابع موجود اعم از کتب و نشریات حوزه امنیت مرزهای غرب کشور، قاچاق کالا و تهدیدهای نظم و امنیت در مناطق مرزی استان کردستان بررسی و مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس برآورد سازمان بین المللی کار، به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی، 100.000 فرصت شغلی از دست می رود. ارتقای زندگی افراد هدف عمده هر جامعه‌ای است که به پیشرفت علاقه‌مند است. یکی از عواملی که بیشترین تأثیر بر سطح رفاه عمومی جامعه می‌گذارند کار و ساختار تولیدی جامعه است. همچنین با فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی در مناطق مرزی با نهادهای امنیتی و انتظامی می توان به مبارزه با پدیده قاچاق کالا و تهدیدهای نظم و امنیت مرزهای استان کردستان جهت تحقق توسعه پایدار پرداخت. مهمترین راهکار مبارزه با قاچاق کالا در مناطق مرزی، توسعه پایدار سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و طرح های اقتصادی و مشارکت مردمی مرزنشینان در حوزه نظم و امنیت با نهادهای امنیتی و انتظامی است. با طراحی و ارائه مدل تشکیل کمیته دیده بان آنلاین قاچاق کالا و ارز، ضمن شناسایی دقیق شگردهای قاچاق کالا در فضای مجازی می توان به مقابله با پیامدهای رسانه در خصوص این پدیده پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Foreign Media's Perspectives towards Goods Smuggling and Security and Order Threats in Kurdistan Border Areas

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razavi 1
  • Behzad Pournaghdi 2
چکیده [English]

The foreign media focus on the goods smuggling in border areas and affect the country's economy and this issue is considered as an economic war in the country's resistant economy conditions. Lack of security or sense of security in the border areas makes the investors reluctant to invest in these areas. Therefore, this region's framework requires a comprehensive perspective towards the security and passive defense in these areas, particularly the relationship between the Kurdistan border areas security and national security. The goods smuggling and border and security threats in Kurdistan border areas have been investigated through studying the available resources including books and journals in the country's western border security scope. According to the International Work Organization, each one billion dollars smuggling destroys one hundred thousand job opportunities. The individual's life promotion is a major goal of every society that is interested in development. Job and production structure are among the factors that have the strongest influence on public welfare level. By cultural understanding and public participation in disciplinary and security institutions in border areas we can fight against goods smuggling, security and order threats in Kurdistan border areas to provide sustainable development. The most important strategies for fighting against goods smuggling in border areas are sustainable development, investment, providing job opportunities, economical programs, and frontiersmen participation in security and order with security and disciplinary institutions. By designing and presenting Online Observer Committee Establishment Model for goods and currency, while identifying goods smuggling methods in cyberspace we can fight against media consequences in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Order and Security
  • border areas
  • Kurdistan province
  • goods smuggling
  • Media