تحلیل ژئوپلیتیکی آمایش مناطق مرزی با تأکید بر پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهرستان مرزی آستارا)

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پدافند غیرعامل در حال حاضر یکی از مؤثرترین و پایدارترین روش‌های دفاع در مقابل تهدیدات خارجی، همواره مدنظر اکثر کشورهای جهان قرار داشته است. در ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک نواحی مرزی شمال کشور، مناطق مرزی شهرستان آستارا در استان گیلان به دلیل دارا بودن مرزهای خشکی و آبی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند. دراین‌بین نقش پدافند غیرعامل و آمایش سرزمین و همین‌طور آمایش نواحی مرزی برجسته می‌شود. این مقاله به بررسی پدافند غیرعامل در روستاهای مرزی شهرستان آستارا در راستای آمایش مناطق مرزی پرداخته‌شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای و میدانی است که از منابع مختلف گردآوری و سپس به تحلیل آن‌ها پرداخته‌شده است که ضمن شناسایی انواع تهدیدات در مناطق مرزی آستارا به موضوع اجرای طرح پدافند غیرعامل در راستای ارتقای سطح امنیتی این شهرستان پرداخته‌شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که پدافند غیرعامل در روستاهای مرزی شهرستان آستارا با توجه به تهدیدات موجود همچنان وجود دارد که دراین‌بین می‌بایست به تهدیدات خارجی و خلاء های مرزی که در اشرافیت کشور مقابل از طریق ارتفاعات کوه‌ها و نیز در حاشیه مرز به روستاها و جاده‌های مرزی وجود دارد اشاره نمود که درنتیجه مسئولان از طریق هماهنگی ساخت‌وسازها بر اساس الگوهای پدافند غیرعامل و در نظر گرفتن پدافند زیستی می‌توانند به روستاهای مرزی شهرستان آستارا که در جوار مرز با کشور آذربایجان قرار دارند کمک شایانی نمایند.

کلیدواژه‌ها