تحولات اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران پس از سرنگونی صدام (2013-2003)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی واحد شهرضا

چکیده

گسترش اختیارات کردستان عراق به لحاظ قانونی، ظرفیت‌های مالی و منابع استراتژیک غنی نفت، روابط خارجی این سرزمین با قدرت‌های فرا منطقه‌ای، داعیه‌های قدیمی این اقلیم مبنی بر ایجاد کردستان بزرگ، همگی زمینه‌ساز ایجاد چالش‌های جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران را فراهم کرده‌اند که تهدیدها و فرصت‌های متعدد حاصل از این چالش‌ها را این مقاله موردبررسی قرارداده‌ایم. کردها با به دست گرفتن نقش‌های کلیدی در حکومت جدید عراق، چه به لحاظ احساسی بابیان سوابق مبارزاتی خود و چه به لحاظ قانونی با گنجاندن اختیارهایی وسیع در قانون اساسی جدید عراق؛ توانستند گام‌هایی بلند را برای رسیدن به اهدافشان (خودمختاری) بردارند که تحقق این امر، معادلات این منطقه را به‌ویژه باهمسایگان شمالی و شرقی خود با تغییرهایی مواجه کرده است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این سؤال پاسخ داده شد که ایجاد حکومت اقلیم کردستان در مجاورت مرزهای غربی ایران چه تأثیری بر امنیت جمهوری اسلامی داشته است

کلیدواژه‌ها