نقش اقوام عرب خوزستان در جنگ ایران و عراق

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کشور ایران در شمار کشورهای کثیرالقوم محسوب می‌شود با این تفاوت که قومیت‌های موجود در ایران از یک نژاد، ولی به زبان‌ها و لهجه‌های متفاوتی تکلم نموده و زبان‌اصلی و رسمی خود را فارسی می‌دانند و ازلحاظ قرابت سرزمینی و ملیتی و وطنی، ایران را وطن اصلی و دائمی خود دانسته و خواستار استمرار زندگی در سرزمین جغرافیایی ایران هستند و هرگز داعیه، جدایی از دامن مام و میهن را ندارند. جنگ تحمیلی نیز به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی که پیامدهای آن جوامع ایران و عراق را به‌طور مستقیم و برخی جوامع دیگر را به‌طور غیرمستقیم در برمی‌گرفت یکی از مهم‌ترین تحولات اواخر قرن بیستم بود. ازاین‌روی شناخت این تأثیرات از مسائلی است که هنوز نیاز به پژوهش دارد. شرایط و زمینه‌های به وجود آمده بعد از جنگ تحمیلی جهت هرچه بیشتر تعامل بین اقوام عرب و حکومت مرکزی می‌تواند باعث عمیق‌تر شدن هویت قومی و هویت ملی شود و در پیشرفت و سعادت ایران اسلامی بیش از بیش کارساز گردد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد اقوام عرب خوزستان همچون گذشته طی جنگ تحمیلی به دفاع از تمامیت اراضی ایران پرداخته و به‌رغم تصور رژیم عراق وفاداری آن‌ها به ایران هرگز مورد انکار قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Arab Tribes of Khuzestan in Iran-Iraq War

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Mahmoodi 1
  • Javad Rahmanimanesh 2
  • Abdollah Ruzbeh
چکیده [English]

Iran is one of the multi-ethnic countries with the exception that the ethnic groups in Iran are of a single race, but speak different languages and dialects and they have chosen Persian as their major language. And in terms of land and nationality and cosmopolitan proximity, they consider Iran as their main and permanent home and they want the continuation of life in geographic territory of Iran. They never claim to separate themselves from their motherland. As a social phenomenon, whose consequence directly spanned the communities of Iraq and Iran and indirectly some other communities, the Imposed War was one of the most important changes of the late twentieth century. Therefore, understanding these effects is among the issues that still need to be studied. For more interaction between Arab tribes and the central government, the contexts and situations arising after war can deepen the ethnic identity and national identity and be effective in the progress and prosperity of the Islamic Iran. The results show the Arab tribes of Khuzestan, as before in the war, defend the territorial integrity of Iran and despite the view of Iraqi regime, their loyalty to Iran was never denied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imposed war
  • national identity
  • ethnic identity
  • Iranian Arabs
  • Khuzestan