تحولات کردستان عراق و تأثیرات آن بر خاورمیانه

نویسنده

دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

نوع مدیریت سیاسی در عرصه جغرافیایی حکومت خودمختاری اقلیم کردستان عراق که از آن به‌عنوان هارتلند خاورمیانه یاد می‌شود شیوه نوینی در حکومت‌داری در هزاره جدید محسوب می‌گردد، همچنین موقعیت جغرافیایی این حکومت خودمختار به دلیل تلاقی و پیوند اقوام ترک، کرد، فارس و عرب که اهمیت این منطقه را دوچندان کرده مطالعه تحولات این منطقه را ضروری می‌نماید. شکل‌گیری این نوع حکومت در خاورمیانه‌ای که سال‌ها با حکومت‌های متمرکز اداره می‌شدند متفاوت بود و چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای کشور عراق و همسایگان آن در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ایجاد نمود. با اشغال عراق توسط آمریکا و سقوط حکومت دیکتاتوری صدام حسین فعالیت درزمینه‌های متفاوت برای آنان فراهم شد و باعث فعال‌تر شدن این قوم در عرصه سیاسی و جغرافیایی کشور عراق و حکومت آن شد. بازتاب وقایع روی‌داده در کردستان عراق به دلیل موقعیت مرکزی‌اش سبب تأثیرگذاری بر مناطق اطراف خود و کشورهای مختلف خاورمیانه شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این تحولات را بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با حمله آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام بیشتر نگاه‌ها متوجه تغییرات سیاسی و تحولات فراروی در ابعاد نظامی و سیاسی این کشور شد. اما آنچه در این میان قابل‌توجه و تأمل است سیر پیشرفت و تغییرات گسترده در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در کردستان عراق و تأثیرات آن بر کشورهای هم‌مرز خود می‌باشد، به‌طوری‌که دامنه این تحولات به حدی بوده که بعد از مدتی تحولات سیاسی را که منشأ تحولات اقتصادی و کلیه تغییرات حاصله در جامعه کردستان بود را تحت تأثیر قرارداد و اقلیم کردستان را نوعی الگوی جدید برای حکمرانی در کشورها ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Developments in Iraqi Kurdistan and Its Effects on the Middle East

نویسنده [English]

  • Abdollah Ruzbeh
چکیده [English]

The type of political management in geographical areas of Iraq's autonomous Kurdish Regional Government where it is known as the heartland of the Middle East is considered a new way of governance in the new millennium. Due to the bonds and confluence of Turks, Kurds, Persians, and Arabs, the geographical location of the autonomous government have doubled the importance of this area and necessitated the study of developments in this area. The formation of this government in Middle Eastern, which was governed by centralized governments for years, was different and it made political, cultural, and social challenges and opportunities for Iraq and its neighbors. With the invasion of Americans to Iraq and Saddam Hussein overthrow different fields of activities were provided for Kurdish people and it led to more political and geographical activities by the people of Iraq and its government. The reflection of the events in Iraqi Kurdistan due to its centralized governance projected their effects on the surrounding area and across the Middle East. The present study investigated these developments through a descriptive-analytical study. The results show that with the invasion of Americans to Iraq and Saddam's government overthrow more views were on political change and political developments in the military facing the country. But what is significant in this vein is the reflection of progress and changes in cultural and socio-economic aspects in Iraqi Kurdistan and its effects on bordering countries, in a way that the scope of changes was to the extent that after a while it affected the political changes, which were considered as the origins of economic development and all the obtained developments in Kurdistan and presented Kurdistan as a new model for governance in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Iraqi Kurdistan
  • Kurdistan developments
  • Middle East
  • Iran
  • Kurds