واکاوی گردشگری مناطق مرزی به‌منظور تعادل بخشی ناحیه‌ای مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب

نویسندگان

چکیده

گردشگری یکی از ارکان مهم توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... است. استراتژی توسعه گردشگری در مناطق مرزی به‌منظور نگه داشت جمعیت و تأمین امنیت و ارتقاء تعاملات اجتماعی دارای اهمیت و ضرورت خاصی است. شهرستان سرپل ذهاب به‌عنوان یکی از شهرستان‌های مرزی استان کرمانشاه باوجود قابلیت‌های گردشگری و جاذبه‌های توریستی فراوان از توسعه و پیشرفت قابل قبولی برخوردار نیست. هدف این پژوهش تبیین توان‌های گردشگری در این شهرستان به‌منظور توسعه پایدار این ناحیه از کشور ازلحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. جمع‌آوری داده و اطلاعات از طریق روش‌های اسنادی و میدانی به‌ویژه مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه انجام‌شده است. پردازش داده‌ها و اطلاعات با مدل SWOT و QSPM صورت گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده مشخص می‌سازد این شهرستان از توان‌های اکو توریستی قابل‌توجهی برخوردار است. بعد از توان‌های اکو توریستی، گردشگری تاریخی- فرهنگی که در پنج دهستان این شهرستان و حومه‌های آن موجود است زمینه‌های مساعدی برای توسعه گردشگری فرهنگی – تاریخی فراهم است. پیشنهاد می‌گردد به‌منظور تعادل بخشی ناحیه‌ای برنامه‌ریزی جامع و مدیریت بهینه گردشگری، توسعه زیرساخت‌های گردشگری اعم از مراکز استراحتگاهی و خدماتی، اطلاع‌رسانی و آموزش گروه‌های فعال در گردشگری و بازاریابی داخلی و خارجی در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت شهری موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Border Areas for Balancing the Regional Tourism (Case Study: Sar Pol Zahab City)

نویسندگان [English]

  • Ali Shamaiee
  • Maria Moradi
  • Mohammad Nazari
چکیده [English]

Tourism is one of the important pillars of economic, social, and cultural development. Tourism development strategy in border areas is especially important in order to keep the population and security and promote social interaction. Despite abundant tourism attractions and tourist potentials, Sar Pol Zahab City, as a border city in Kermanshah province, is not appropriately developed. The present study aimed at explaining tourism powers in this city to obtain sustainable development in this area of the country in terms of economic, social, and cultural development. The methodology of the study is descriptive-analytic and survey research type. The data were collected through documentary and field studies, especially observation, interview and questionnaire. The data were analyzed using SWOT and QSPM models. The results specify that this city enjoys the significant ecotourism powers. After ecotourism powers, the cultural-historical tourism, which exists in the five districts of the city and its suburbs, is an appropriate ground for the development of cultural - historical tourism. In order to make a regional balance, it is recommended that comprehensive planning and management of tourism, development of tourism infrastructure such as resorts and service centers, information dissemination and educating internal and external groups in tourism and marketing in short, medium and long term urban planning should be taken into considerations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Border areas tourism
  • Regional balance
  • Sar Pol Zahab city
  • Sustainable Development