نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر کارکرد اقتدار ملی کشورها (مطالعه موردی: تأثیر عوامل کلاسیک ژئوپلیتیک در قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران)

نویسندگان

چکیده

کشور جمهوری اسلامی ایران به علت قرار گرفتن در یک موقعیت مساعد جغرافیایی به شکلی مثبت و کارآمد درصحنه سیاست بین‌المللی وارد عمل شده، امتیازات ژئوپلیتیکی ازیک‌طرف و ارکان قدرت ملی از طرف دیگر می‌تواند در تبدیل عناصر بالقوه ژئوپلیتیک به مجموعه عناصر بالفعل قدرت ملی برای دستیابی به دفاع ملی مؤثر باشد. که در این صورت آرمان‌های کشور که برخاسته از منویّات معمار کبیر انقلاب اسلامی و بزرگ پرچم‌دار جهان تشیع رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌باشد محقق خواهد شد و ایران اسلامی به‌عنوان یک کشور اسلامی الگو در بین کشورهای دیگر به‌عنوان یک قدرت جهانی محسوب شده و می‌تواند زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشد. در این مقاله محققین با طرح این سؤال که چگونه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران بر قدرت ملی کشور تأثیر می‌گذارد؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این به اجرای تحقیق پرداختند: ابتدا بامطالعه کتب و مقالات با استفاده از روش فیش‌برداری و بررسی اسناد و مدارک علمی (رساله‌ها) و مقالات پژوهشی موجود در کتابخانه‌ها و اسناد و مدارک رسمی موجود نزد سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حوزه تحقیق اطلاعات مورد لزوم گردآوری‌شده، با استفاده از روش‌های تحقیقات میدانی و با تهیه و توزیع پرسشنامه بین صاحب‌نظران و خبرگان جامعه آماری در دو مرحله تکمیل و سپس از جمع‌آوری نظرات آن‌ها برای تجزیه‌وتحلیل بهره‌برداری کرده‌اند. که نتایج حاصله نشان می‌دهد مؤلفه‌ها، مفاهیم، فرصت‌ها و تهدیدات ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در دو بعد فضا و مکان در چهارسوی مرزهای جغرافیایی کشور چگونه بر قدرت ملی تأثیر می‌گذارد و همچنین مؤلفه دیگر ژئوپلیتیک یعنی قدرت چگونه برجهان اسلام و دیگر ادیان در سرتاسر دنیا تأثیر داشته و بر مؤلفه‌های قدرت ملی مؤثر است که در صورت استفاده بهینه از فرصت‌های موجود می‌توان تهدیدات را به فرصت تبدیل نموده و نهایتاً به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نائل آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Geopolitical Factors in the Performance of National Authority of Countries (Case Study: The Effect of Classical Geopolitical Factors on the National Power of the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Pourmanafi
  • Hasan Mofkhami Shahrestani
چکیده [English]

Due to an appropriate location in a geographically favorable position, the Islamic Republic of Iran has positively and efficiently entered the international political scene. In one hand, geopolitical concessions and the elements of national power, on the other, could be effective in turning the potential geopolitical elements of national power into the actual elements of national power for achieving effective national defense. In this way, the ideals of the Islamic Revolution, which have been arisen from the menu of the Great Architect of the Shiite Islamic Revolution Leader, will be achieved; and the Islamic Iran as an Islamic country will become a template country among other countries as a world power and this could pave the way for global governance of Hazrat Mahdi. In this paper, researchers, posing the question of how the geopolitics of Islamic Republic of Iran would have an impact upon the national power, carried out their research using a descriptive-analytic method. First, by studying the books and articles and taking notes and reviewing documents (monographs) and research papers available in the library and official documents held by organizations and institutions related to the field of study, the required data were collected. The data were completed in two phases using field study and development and distribution of questionnaires among scholars and experts of the research population. And then, the data were analyzed. The results indicate how elements, concepts, opportunities and geopolitical threats of the Islamic Republic of Iran in two dimensions of location and space around the geographic boundaries of the country affect the national power. And also how the other geopolitical factor, i.e., power, affects the Islamic world and other religions worldwide and has an impact upon the elements of national power. In this way, getting the optimum advantage of the use of existing opportunities, the threats could be turned into an opportunity and eventually become the goals of the sacred system of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influence
  • Geopolitics
  • National power
  • space
  • Geography
  • Policy