تحلیل کاربری و نقاط استراتژیک شهر مرزی بانه از دیدگاه پدافند غیرعامل

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

شهرها به‌عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می‌شوند درنتیجه حمله به آن‌ها خسارات فراوانی را پدید می‌آورد. استراتژی دشمن در حمله به مناطق غیرنظامی تحمیل فشارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی بر مردم و دولت است؛ به‌طوری‌که در طول جنگ‌های دهه‌های اخیر، غیرنظامیان اصلی‌ترین قربانیان جنگ بوده‌اند. در حال حاضر نیز وقوع جنگ علیه کشور با توجه به شرایط منطقه و درگیری در کشورهای اطراف و تصرف عراق و افغانستان به دست آمریکا بسیار محتمل می‌نماید. شهر مرزی بانه با توجه به‌قرار گرفتن در نقطه غربی ایران و هم‌مرز بودن با کشور عراق که یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا است موقعیت استراتژیک خاصی دارد. لذا هدف از این پژوهش ارائه راهکارهایی جهت افزایش پایداری دفاعی شهر مرزی بانه متناسب با نیازهای دفاعی- امنیتی شهر و ویژگی‌های جغرافیایی آن است.
داده‌های تحقیق متناسب با اهداف از یافته‌های میدانی و عکس‌های هوایی استخراج گردیده سپس تحلیل وضعیت شهر با استفاده از نرم‌افزار GIS و شناسایی مراکز استراتژیک اقدام صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که در حال حاضر شهر بانه فاقد یک برنامه جامع دفاعی جهت تأمین امنیت شهر و شهروندان در زمان بروز حملات احتمالی از سوی دشمن می‌باشد و همچنین ساختار شهر با اصول پدافند غیرعامل هم‌خوانی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Use Analysis and Strategic Locations of Border City of Baneh from Passive Defense Viewpoints

نویسندگان [English]

  • Taha Rabbani 1
  • Saleh Asadi 1
  • Naser Mohammadi Varzan 2
چکیده [English]

Cities as a center of human and material capital become a major end to for the enemy during the war and therefore any attack to the cities would result in a lot of damage. The enemy's strategy in attacking civilian areas is imposing economic, social, political and psychological pressure on people and the government; as during the wars in recent decades, civilians were the main victims of the war. Now, the war against the country is very likely due to the regional situation and conflicts in neighboring countries and the occupation of Iraq and Afghanistan by America. Given that the border city of Baneh is located in the west of Iran border point with Iraq, which is one of America's military bases, the city has a special strategic position. Thus, the aim of this study is to provide solutions to increase the sustainability of defensive in border city of Baneh according to the needs of defense and security of the city and its geographical characteristics. The research data compatible with the aims were extracted from field studies and aerial photographs; then, the city's situational analysis was run using GIS software and identifying strategic centers. The results show that currently the border city of Baneh lacks a comprehensive defensive plan for security of citizens in the case of attack by the enemy and also the structure of the city is not consistent with the principles of passive defense.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense
  • Center of gravity
  • Vulnerabilities
  • Prioritization
  • Baneh