تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر آمایش سیاسی، دفاعی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 دانشگاه امام حسین (ع)

3 دانشگاه گیلان

چکیده

دگرگونی و تغییرات امروزه با چنان سرعتی است که اندکی غفلت و بی‌توجهی مشکلات فراوانی را پیش روی کشورها می‌گذارد. در عصر نوین برنامه‌ریزان سعی دارند که با پیش‌بینی و آینده‌نگاری به شناخت دقیق و منطقی رویدادها برسند و از سویی استفاده حداکثری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود را داشته باشند. در تحقیق حاضر به بررسی و شناخت مؤلفه‌های کلیدی تأثیرگذار و تأثیرپذیر در این زمینه پرداخته شد. روش تحقیق در پژوهش حاضر روش توصیفی- تحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها شامل روش‌های اسنادی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق شامل 10 نفر از کارشناسان (متشکل از متخصصان رشته‌های علمی مرتبط با علوم جغرافیایی، آمایش سرزمین، حوزه‌های امنیتی و دفاعی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و غیره) و 10 نفر از گروه خبرگان (شامل مسئولان سازمان‌ها، اداره‌ها و غیره) می‌باشند. نمونه‌برداری در پژوهش مربوطه به‌صورت آگاهانه و غیر تصادفی انجام‌گرفته است که توسط پژوهشگران انتخاب گردیده است. روش تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار MIC MAC صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد شاخص‌های امنیت، تروریسم، محیط‌زیست، مسائل اقتصادی، رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی، پدافند غیرعامل، تکنولوژی‌های جنگی نوین، فناوری‌های نوین تولیدی، مسائل اجتماعی- فرهنگی و مشارکت و حکمروایی شاخص‌های تأثیرگذار در ملاحظات دفاعی، سیاسی و امنیتی در استان آذربایجان شرقی محسوب شدند و سه شاخص مناطق آزاد، مهاجرت و عدالت فضایی شاخص‌های تأثیرپذیر در استان آذربایجان شرقی محسوب گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Key Factors Influencing the Political, Defense and Security Preparation in the Border Province of East Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mostafa Hashemi 1
  • Abbas Alipour 2
  • Yaghub Esmaeilzadeh 3
چکیده [English]

Transformations and changes are now so fast that little neglect and ignorance may face the countries with many important problems. In the new era, planners are trying to reach accurate and logical recognition of events by anticipation and foresight, and, on the other hand, to have maximal use of potential and existing capacities. In the present study, the affective and impressionable key factors were investigated in the field. The research methodology is descriptive-analytic. The data collection procedure includes documentary and field studies. The study population consisted of 10 experts (composed of experts in scientific disciplines related to geo-sciences, land use, security and defense fields, sociology, political science, etc.) and 10 members of the Experts Group (Including officials of organizations, offices, etc.). Sampling in this research was conducted in deliberate and non-random method and it was chosen by the researchers. The data were analyzed using MIC MAC software. The results show that security, terrorism, the environment, the economy issues, media and virtual networks, passive defense, modern military technologies, new production technologies, socio-cultural issues, and participation and governance indicators are considered as effective indicators for defensive considerations, political and security in East Azerbaijan province and the three indicators of free zones, migration and spatial equity were considered as impressionable indicators in East Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political considerations
  • Defense considerations
  • Security considerations
  • MIC MAC
  • East Azerbaijan Province