نقش جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر ترسیم مرزهای منطقه خاورمیانه

نویسندگان

چکیده

عربستان سعودی به دلیل محصور بودن در دو تنگه هرمز و باب المندب به آب‌های آزاد دسترسی ندارد. در واقع این کشور برای صادرت نفت خود به آب‌های آزاد باید از یکی از این دو تنگه عبور نماید؛ که هیچ‌کدام از این تنگه‌ها نیز در اختیار عربستان سعودی نمی‌باشد. تنگه هرمز جزو مرزهای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و تنگه باب المندب نیز جزو مرزهای یمن می‌باشد. بنابراین عربستان سعودی برای عبور از این تنگنای ژئوپلیتیکی همواره در صدد دست‌اندازی به خاک یمن جهت تسلط بر تنگه باب المندب بوده است. روش تحقیق این نوشتار تبیینی و روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از سایت‌های معتبر می‌باشد، در صدد پاسخ به این سؤال است که در مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به‌ویژه در خصوص بحران سوریه و یمن چه تفاوتی وجود دارد و این تفاوت چه تأثیری بر مرزهای کشورهای هم‌جوار ایران و عربستان گذاشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عربستان سعودی در صدد تغییر مرزهای خود با کشورهای همجوار به ویژه یمن می باشد تا از بحران ژئوپلیتیکی رهایی یابد تا برای صادرات انرژی خود به دیگر کشورها به ویژه ایران وابسته نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بر ترسیم مرزهای منطقه خاورمیانه

نویسندگان [English]

  • سوناز نصیری
  • محمدرضا بهادر خانی
  • علی‌اصغر محمدی دارابی
چکیده [English]

عربستان سعودی به دلیل محصور بودن در دو تنگه هرمز و باب المندب به آب‌های آزاد دسترسی ندارد. در واقع این کشور برای صادرت نفت خود به آب‌های آزاد باید از یکی از این دو تنگه عبور نماید؛ که هیچ‌کدام از این تنگه‌ها نیز در اختیار عربستان سعودی نمی‌باشد. تنگه هرمز جزو مرزهای جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و تنگه باب المندب نیز جزو مرزهای یمن می‌باشد. بنابراین عربستان سعودی برای عبور از این تنگنای ژئوپلیتیکی همواره در صدد دست‌اندازی به خاک یمن جهت تسلط بر تنگه باب المندب بوده است. روش تحقیق این نوشتار تبیینی و روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و استفاده از سایت‌های معتبر می‌باشد، در صدد پاسخ به این سؤال است که در مقایسه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به‌ویژه در خصوص بحران سوریه و یمن چه تفاوتی وجود دارد و این تفاوت چه تأثیری بر مرزهای کشورهای هم‌جوار ایران و عربستان گذاشته است؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عربستان سعودی در صدد تغییر مرزهای خود با کشورهای همجوار به ویژه یمن می باشد تا از بحران ژئوپلیتیکی رهایی یابد تا برای صادرات انرژی خود به دیگر کشورها به ویژه ایران وابسته نباشد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • سیاست خارجی تهاجمی
  • سیاست خارجی تدافعی
  • بحران سوریه
  • مرزهای یمن