بررسی استراتژی‌های رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های صنایع در بازارهای برون‌مرزی مطالعه موردی: استان مرزی خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار مدیریت دولتی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

3 دانشیار مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

شناسایی عوامل رقابت‌پذیری به‌منظور ورود به بازارهای جهانی به دلیل جایگاه ویژه آن‌ها در توسعه اقتصاد کشور از اهمیت زیادی برخوردار است. در این میان مناطق مرزی به دلیل هم‌جواری با سایر کشورها و گسترش مرزهای جهانی شرایط بهتری دارند. پژوهش حاضر باهدف تجزیه‌وتحلیل بین‌المللی‌سازی شرکت‌های صنایع استان مرزی خوزستان به مطالعه پرداخته است تا مشخص گردد چه عواملی برای رقابت‌پذیر شدن و ورود به بازارهای جهانی دخیل هستند تا به‌طور مؤثر صنایع را به مراحل پیشرفته‌تر و مناسب‌تری از مبادلات بین‌المللی سوق دهند. این تحقیق از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا و مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 18 نفر از متخصصان، مدیران و کارشناسان حوزه صادرات که سابقه کاری بالای ده سال و همچنین شاغل در کارخانه‌های صنایع غذایی که دارای تحصیلات حداقل لیسانس بودند انجام‌گرفته است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های کیفی از طریق نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفته است. از داده‌های کیفی 322 کد به‌عنوان مفاهیم مرتبط با رقابت‌پذیری بین‌المللی استخراج شد که در 2 مؤلفه مزیت رقابتی و رقابت‌پذیر شدن مقوله‌بندی شدند. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 9 عامل قیمت تمام‌شده محصولات، کیفیت محصولات، برخورداری شرکت از فنّاوری پیشرفته، برخورداری شرکت‌ها از نیروی انسانی متخصص، مدیریت بازاریابی کارآمد در شرکت‌ها، سبز بودن و ارگانیک بودن محصولات، برخوردار بودن شرکت‌ها از برند مشهور، کیفیت بسته‌بندی محصولات، دسترسی آسان شرکت‌ها به مواد اولیه باکیفیت شد، که باعث کسب مزیت رقابتی می‌شود و همچنین نتایج نشان داد که استراتژی رقابت‌پذیری در مرزها به‌واسطه شرایط حساس و استراتژیکی مرزها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه رقابت‌پذیر شدن آن‌ها را برای ورود به بازارهای جهانی مهیا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the International Competitiveness Strategies of Industrial Companies in Overseas Markets (Case Study: Khuzestan Border Province)

نویسندگان [English]

 • hosein ghobeishavi 1
 • abdolkhalegh gholami chenarestan alia 2
 • mohammad haghighi 3
1 PhD Candidate in Business Management, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
2 Assistant Professor in Public Administration, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran
3 Associate Professor of Business Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Identifying competitive factors to enter global markets due to their special place in the development of the country's economy is of great importance. Meanwhile, border areas have better conditions due to their proximity to other countries and the expansion of global borders. The present study aims to analyze the internationalization of industrial companies in Khuzestan border province to determine what factors are involved in becoming competitive and entering global markets to effectively lead industries to more advanced and appropriate stages of international exchanges. This qualitative research was conducted through content analysis and semi-structured in-depth interviews with 18 experts, managers and export experts who have more than ten years of experience and work in food industry factories with at least a bachelor's degree. Qualitative data analysis was performed using MAXQDA software. From the qualitative data, 322 codes were extracted as concepts related to international competitiveness, which were categorized into two components: competitive advantage and competitiveness. The results of the research lead to the identification of 9 factors: product cost, product quality, the companies' advanced technology, companies' specialized manpower, efficient marketing management in companies, green and organic products, companies' famous brand, product packaging quality, the companies' easy access to quality raw materials, which gives them a competitive advantage, and the results also showed that the strategy of competitiveness at the border is very important due to the sensitive and strategic conditions of the border because it makes them competitive to enter global markets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Competitiveness
 • Industrial Company
 • Overseas
 • border areas
 • Khuzestan province
 • استراس، انسلم و کربین، جولیت (1394) مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای، ترجمه: ابراهیم افشار، تهران: نشر نی.
 • اعرابی، سید محمد و مصطفوی، امیر (1390) الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب‌وکار و تأثیر آن‌ها بر عملکرد سازمان، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 21، شماره 64، صص. 116-89.
 • تابان، محمد؛ شرفی، وحید؛ محمدی، اسفندیار؛ ویسه، سیدمهدی (1394) مطالعه رابطه بین هوش کسب‌وکار، جذابیت و قابلیت‌های درونی بانک با رقابت‌پذیری آن‌ها (موردمطالعه: بانک‌های دولتی ایلام)، مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت)، دوره 7، شماره 3، صص. 600-583.
 • جانی، سیاوش (1390) تبیین و تحلیل رقابت‌پذیری در کشورهای حوزه موردنظر سند چشم‌انداز و اولویت‌های ایران در ارتقای رقابت‌پذیری، فصلنامه برنامه مدیریت و بودجه، دوره 16، شماره 2، صص. 176-147.
 • حسین­زاده اطاقسرا، سیدعلی اکبر؛ شکرالهی عربی، امیر؛ عبدالملکی، بابک (1394) افزایش رقابت‌پذیری در مرزها با تأکید بر استانداردهای کیفیت و همکاری درون‌سازمانی، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری.
 • رشنودی، اصغر؛ سلطانی، مرتضی؛ کردنائیج، اسدالله؛ حمیدی زاده، علی (1398) شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت رقابت‌پذیری مناطق آزاد تجاری – صنعتی در سطح بین‌المللی بر اساس روش نظریه زمینه‌ای، اقیانوس‌شناسی، دوره 10، شماره 38، صص. 122-111.
 • زیتونلی، عبدالحمید و برزگر، صادق (1398) بررسی شاخص‌های رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری ورزشی در نواحی مرزی مطالعه موردی: استان گلستان، فصلنامه علوم و فنون مرزی، دوره 8، شماره 2، صص. 25-1.
 • سعیدی، نیما و حق‌شناس کاشانی، فریده (1390) رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی، تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 1، شماره 1، صص. 154-127.
 • شهیکی تاش، محمدنبی؛ محمودپور، کامران؛ محسنی، حدیثه (1394) بررسی عوامل تأثیرگذار بر شاخص رقابت‌پذیری کشورها با تأکید بر اقتصاد ایران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره 3، شماره 11، صص. 188-155.
 • طبیبی، محمدرضا؛ شیرخدایی، میثم؛ صابری موحد، مهرنوش (1392) بررسی عوامل مؤثر بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها در سطح بین‌المللی، دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری، گرگان.
 • غبیشاوی، حسین (1398) طراحی الگوی رقابت‌پذیری بین‌المللی شرکت‌های تولید محصولات غذایی در ایران با رویکرد ورود به بازارهای جهانی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج.
 • کیانی مقدم، منصور؛ جعفرپور، یونس؛ تهمک، حمیدرضا (1391) عوامل مؤثر بر تسهیم دانش نیروی انسانی د سازمان‌های دریایی (مورد کاوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر)، همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی، دوره 1.
 • میراحسنی، منیرالسادات (1392) شاخص‌های رقابت‌پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2014- 2013)، مجله اقتصادی، شماره‌های 9 و 10، صص. 128-107.
 • Ambastha, A. & Momaya, K. (2004) Competitiveness of firms: review of theory, frameworks and models, Singapore Management Reiew, Vol.26, No.1, pp. 45-61.
 • Barney, J, B. (1991) Firm resources and sustainable competitive advantage, Journal of Management,17, No.1, pp. 99-120.
 • Boakye, Elijah.A. & Damoah, Millicent, A. (2018) THE IMPACT OF A SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE ON A FIRM’S, Global Journal of Human Resource Management, Vol.6, No.5, pp.30-46.
 • Cisneros-Reyes, Y. D. & Caldera-Gonzalez, D. C. & Arredondo-Hidalgo, M. G. (2020) Internationalization of SMEs; Evidence from Mexican Leather Footwear Industry, Technium Social Sciences Journal, Vol. 6, No.26, pp.160-166.
 • Cyrson, E. (2009) Rola państwa na rynku globalnym, w: Polityka ekonomiczna jako czynnik kształtujący otoczenie biznesu, ed. E. Jantoń-Drozdowska. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Dönmez. C.Ç. & Atalan, A. (2019) Developing Statistical Optimization Models for Urban Competitiveness Index, Under the Boundaries of Econophysics Approach. Complexity, pp: 1-11.
 • Fahy, J. (2002) A resource-based analysis of sustainable competitive advantage in a global environment, International Business Review, Vol.11, No.1, pp. 57-77.
 • Fernandes Crespo, Nuno. & Simões, Vitor Corado. & Margarida, Fontes. (2020) Competitive strategies and international new ventures’ performance: Exploring the moderating effects of internationalization duration and preparation, BRQ Business Research Quarterly, Vol. 23, No.2, pp.120-140.
 •  
 • Gorynia, M. (2009) Teoretyczne aspekty konkurencyjności, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, ed.
 • Hatch, N. & Dyer, J. (2004) Human capital and learning as a source of sustainable competitive advantage, Strategic Management Journal, Vol. 25, pp.55-78
 • Hsiu-Fang, H. Sieh. & Shannon, S, E. (2005) Three Approaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research, Vol.15, No.9, pp.1277-1288.
 • K. & E. FLECK, L. (2009) An investigation into the initial barriers to internationalization: Evidence from small UK retailers, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol.16, No.4, pp.544-568.
 • J. & PARTHASARATHY. S. & GUPTA. P. (2017) Exporting challenges of SMEs: A review and future research agenda. Journal of World Business, Vol.52, pp.327–342.
 • JOHANSON, J. & J, E, VAHLNE. (2009) The internationalization process of the firm – a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, Journal of International Business Studies, Vol.8, No.1, pp.23–32
 • E, T. & D, L, DEAN. (2016) Export stages and export barriers: Revisiting traditional export development, Thunderbird International Business Review, Vol.58, No. 1, pp.75– 89
 • KNELLER, R. & M. PISU. (2020) Industrial linkages and export spillovers from FDI, The World Economy, Technium Social Sciences Journal, Vol.6, pp.160-166.
 • L.C.(2000) Barriers to export management: An organizational and internationalization analysis, Journal of International Management, Vol.6, No.2, pp.121–148.
 • Lo´pez, J. & Garcı´a, R. (2005) Technology and export behavior: a resource-based view approach, International Business Review, Vol.14, No.5, pp.539-57.
 • PAUL, J. & PARTHASARATHY, S. & GUPTA, P. (2017) Exporting challenges of SMEs: A review and future research agenda, Journal of World Business, No.52, pp.327–342
 • Porter, M. (1990) the Competitive Advantage of Nations, the Free Press, New York, A Division of Macmillan.
 • Porter, M.E. & Stern, S. (2001) Innovation: location matters, MIT Sloan Management Review, Vol. 42, No.4, pp. 28-36.
 • Porter, Michael E. (2007) The Microeconomic Foundations of Prosperity: Findings from Business Competitiveness Index, The Global Competitiveness Report 2007-2008, World Economic Forum.
 • M. E. (2011) The five competitive forces, In M. E. Porter, on competition, updated and expanded edition, United State of America: Harvard Business School Publishing Corporation, Boston.
 • Purwanti, Anastasia. & Genoveva, Genoveva. (2017) an evaluation of city Branding to reinforce the city cometitiveness( a case study of) 1 Anastasia purwanti, International Journal of Management and Applied Science, 3, No.5, pp.117-122.
 • A. R. & E. FISCHER. (1989) The influence of the management team’s international experience on the internationalization behaviour of SMEs, Journal of International Business Studies, Vol.28, No.4, pp. 807–825.
 • Toppinen, A. & Toivonen, & Mutanen, A.& Goltsev, A. & Tatti, A. (2007) Sources of competitive advantage in woodworking firms of Northwest Russia, International Journal of Emerging Markets, Vol.2, No. 4, pp.383-94
 • White, J.T. (2020) Designing the Global City: Design Excellence, Competitions and the Remaking of Central Sydney, Planning Theory & Practice, Vol.21, No.5, pp.812-815.
 • Yanton-Drozdovska E. (2020) INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE, Journal OF THE ACTUAL PROBLEMS OF REGIONAL ECONOMY DEVELOPMENT, Vol.2, No.16, pp.10-17.
 • T. & Inkinen. T. (2019) Geographies of disruption. Place making of innovation in the age of knowledge economy, springer, book.
 • Zeng, S.X. & Xie, X.M. & Tam, C.M. & Wan, T.W. (2008) Competitive priorities of manufacturing firms for internationalization: an empirical research, Measuring Business Excellence,12, No.3, pp. 44-55.