دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1400، صفحه 1-150 
2. شناسایی عوامل موثرهمگرایی اهل حق برامنیت مرز قصرشیرین

سعید اله کرمی؛ محمد اسدی فرد؛ بهروز رحمتی؛ ایمان امینی


پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

5. سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در مقابله با جرم سازمان یافته قاچاق مواد مخدر از مرزهای ج.ا.ایران

محسن غلامی رزینی؛ حسن پوربافرانی؛ قدرت الله خسروشاهی


پژوهشی مستخرج از رساله دکتری

7. شناسایی مولفه‌های تاب آوری شهرهای ساحلی مرزی برابر مخاطرات طبیعی (مطالعه موردی: شهر ساحلی مرزی بهشهر)

صدرالدین متولی؛ عبدالعلی ترابی؛ غلامرضا جانباز قبادی