دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، پاییز 1398، صفحه 1-189 

علمی پژوهشی مستقل

1. تأثیر رسانه‌های خارجی در بروز جرائم تروریستی در مرزهای استان کردستان (با رویکرد پیشگیری محیطی و اجتماعی از جرم)

صفحه 1-22

محسن غلامی رزینی؛ مهدی حجتی نیا؛ الله قلی اسماعیلی پور؛ حمید رضا محمدزاده


مقاله مستخرج از پایان نامه

3. بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت در روستاهای مرزی غرب کشور مطالعه موردی: شهرستان بانه

صفحه 47-65

بهرام ایمانی؛ ارسطو یاری؛ فوزیه قهری


علمی پژوهشی مستقل

4. تأثیر بازارچه مرزی چیلات بر بهبود وضعیت منطقه دهلران

صفحه 67-93

حسن رشیدی؛ غلامعباس آذر


علمی پژوهشی مستقل

6. نقش رسانه مجازی در توسعه بازارچه‌های مرزی

صفحه 131-154

ابراهیم قربانی؛ ابوالفضل پورمنافی؛ حمید پناهی؛ فرزین قلیزادگان