دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، زمستان 1398، صفحه 1-196 

مقاله مستخرج از پایان نامه

2. تأثیر رودخانه هیرمند و فراه رود بر امنیت اقتصادی منطقه مرزی نهبندان

صفحه 23-39

حسین حیدری؛ جلال ستاره؛ جواد کیانی


علمی پژوهشی مستقل

6. راهبرد همزیستی مسالمت‌آمیز درون‌مرزی و فرامرزی در دیپلماسی چندضلعی عمومی پیامبر اسلام (ص)

صفحه 99-128

سروش امیری؛ میرابراهیم صدیق؛ الله‌قلی اسماعیلی‌پور


مقاله مستخرج از پایان نامه

7. نقش بازارچه مرزی ماهیرود در امنیت مناطق مرزی مطالعه موردی: منطقه مرزی نهبندان

صفحه 129-153

علی گندمی؛ محمد سهرابی؛ محمد اسدی فرد